dunte

dunke

Infinitiv
dunte
Presens eintal
duntar
Presens fleirtal
dunte
Preteritum eintal
dunta
Preteritum fleirtal
dunta
Perfektum eintal
dunta
Imperativ eintal
dunt!
Imperativ fleirtal
dunti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Kjetil Brottveit
Registrert av:
Sigurd Brokke (29.11.2008)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
8270