líte

vere forutan, svelte, misse mat

Vi' du 'kji ète detti, så lýt du líte!

Infinitiv
líte
Presens eintal
líter
Presens fleirtal
líte
Preteritum eintal
lítte
Preteritum fleirtal
lítte
Perfektum eintal
lítt
Imperativ eintal
lít!
Imperativ fleirtal
líti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Kjelde (fritekst):
Jon B. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.10.2008)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.09.2011)
Id fra gammalt system:
8118