kupne

t.d. trestykke som vert rundt med tida

Infinitiv
kupne
Presens eintal
kupnar
Presens fleirtal
kupne
Preteritum eintal
kupna
Preteritum fleirtal
kupna
Perfektum eintal
kupna
Imperativ eintal
kupn!
Imperativ fleirtal
kupni!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (27.07.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen
Id fra gammalt system:
6887
Intern kommentar:
Holen: Olav O. Holen har ordet "kupne", med tydinga "å "digne", verte tykkare". Så har de skriva med penn etterpå "Nei men td trestykke som vert rundt med tida". Det må vel tyde at ordet skal vere med, men med den andre tydinga. Difor har eg ikkje sett OOH som kjelde.