kúpne

verte avrunda

Denné gamli grautestampen hèv' kúpna mæ åró.

Infinitiv
kúpne
Presens eintal
kúpnar
Presens fleirtal
kúpne
Preteritum eintal
kúpna
Preteritum fleirtal
kúpna
Perfektum eintal
kúpna
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2024)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (27.07.2007)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (20.09.2023)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (03.02.2024)
Id fra gammalt system:
6887
Intern kommentar:
Holen: Olav O. Holen har ordet "kupne", med tydinga "å "digne", verte tykkare". Så har de skriva med penn etterpå "Nei men td trestykke som vert rundt med tida". Det må vel tyde at ordet skal vere med, men med den andre tydinga. Difor har eg ikkje sett OOH som kjelde.