turge

måtte, trenge, turve
Sjå også turve.

Mi turge 'kji heim'tte fyrr'ell det skómnar. "'An tar det", sa Kjètil Kjørvestad om tjóven, då 'an reiste mæ høysbýrinn. "Du tar' 'kji vère ræd'e hunden, 'an æ 'kji vónd'e."

Infinitiv
turge
Presens eintal
tar'
Presens fleirtal
turge
Preteritum eintal
turte
Preteritum fleirtal
turte
Perfektum eintal
turt
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Svein Jore (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (22.11.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (01.05.2008)
Id fra gammalt system:
625
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål