grúve

bøye seg framover
Sjå også liggje å grúve.

Infinitiv
grúve
Presens eintal
grúvar
Presens fleirtal
grúve
Preteritum eintal
grúva
Preteritum fleirtal
grúva
Perfektum eintal
grúva
Imperativ eintal
grúv!
Imperativ fleirtal
grúvi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.01.2006)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.01.2006)
Id fra gammalt system:
6052