franske

når fotblada på menneske / høvene på hest vender utover (dette vert rekna for eit lyte på hest)

Infinitiv
franske
Presens eintal
franskar
Presens fleirtal
franske
Preteritum eintal
franska
Preteritum fleirtal
franska
Perfektum eintal
franska
Ordklasse
Verb
Emne
Kropp og helse (menneske)
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Svein Jore (16.12.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (22.01.2006)
Id fra gammalt system:
5941
Intern kommentar:
SJ: franske føta - eige ord?