hýkje

ta tak i
Sjå også hýkje si.

Infinitiv
hýkje
Presens eintal
hýkjer
Presens fleirtal
hýkje
Preteritum eintal
hýkte
Preteritum fleirtal
hýkte
Perfektum eintal
hýkt
Imperativ eintal
hýkj!
Imperativ fleirtal
hýkji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bjørgulv Holen
Registrert av:
Svein Jore (25.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.12.2005)
Id fra gammalt system:
5840
Intern kommentar:
SJ: húke? SJ: har notera etter eit måte: og dør - skjønar ikkje dette!