andvòke (H)

skimte, greie å sjå noko som er utydeleg eller langt borte
Sjå også substantivet andvòke og uttrykket kåme i andvòka.

Andvòkar du búskapen?

Infinitiv
andvòke
Presens eintal
andvòkar
Presens fleirtal
andvòke
Preteritum eintal
andvòka
Preteritum fleirtal
andvòka
Perfektum eintal
andvòka
Imperativ eintal
andvòk!
Imperativ fleirtal
andvòkji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Kropp og helse (menneske)
Innlese av
Sigurd Brokke (2009)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (21.01.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.01.2009)
Id fra gammalt system:
575