saure

bruka i uttrykket saure néd.

Infinitiv
saure
Presens eintal
saurar
Presens fleirtal
saure
Preteritum eintal
saura
Preteritum fleirtal
saura
Perfektum eintal
saura
Imperativ eintal
saur!
Imperativ fleirtal
sauri!
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5668