mjaukte

mjaue, katten mjauar
Sjå også <#5619#mjarre.

Infinitiv
mjaukte
Presens eintal
mjauktar
Presens fleirtal
mjaukte
Preteritum eintal
mjaukta
Preteritum fleirtal
mjaukta
Perfektum eintal
mjaukta
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (01.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (01.11.2005)
Id fra gammalt system:
5631