iv'alt

svært, umåteleg, utruleg

Uttrykk
iv'alt
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.10.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5576
Intern kommentar:
SJ: ive alt / iv'alt - dersom berre eitt ord -adv.