minnast

minnast, hugse

Infinitiv
minnast
Presens eintal
minnest
Presens fleirtal
minnast
Preteritum eintal
mintest
Preteritum fleirtal
mintest
Perfektum eintal
minnst
Imperativ eintal
minnest!
Imperativ fleirtal
minnast!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.09.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5264