neggje

kneggje, lyden som hesten gjer

Infinitiv
neggje
Presens eintal
neggjar
Presens fleirtal
neggje
Preteritum eintal
neggjea
Preteritum fleirtal
neggja
Perfektum eintal
neggja
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.04.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5034