le

Infinitiv
Presens eintal
lær
Presens fleirtal
Preteritum eintal
Preteritum fleirtal
lóge
Perfektum eintal
lætt
Imperativ eintal
læ!
Imperativ fleirtal
læi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4087