mýkkje

raute lågt / rolegt
Sjå også det andre verbet mýkkje.

Kåvan mýkte å rauta ti' eg varte så leid'e at.

Infinitiv
mýkkje
Presens eintal
mýkkjer
Presens fleirtal
mýkkje
Preteritum eintal
mýkte
Preteritum fleirtal
mýkte
Perfektum eintal
mýkt
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (09.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (22.08.2012)
Id fra gammalt system:
3358
Intern kommentar:
På møtet 5/1-2005 vart det meint at dette måtte slettast. SB: I aug. 2012 vart det meint at ordet skal vere med, er bla oppført i Gamalt or Setesdal.