stidde si

gå stilt, varsamt

'An stilte si så 'an inkji sille vekkje dei hí. Da stilte sikkå nårive tili då da kóme ette di mǿti ha' bigjynt.

Infinitiv
stidde si
Presens eintal
stidder si
Presens fleirtal
stidde sikkå
Preteritum eintal
stilte si
Preteritum fleirtal
stilte sikkå
Perfektum eintal
stilt si
Perfektum fleirtal
stilt sikkå
Imperativ eintal
stidd di!
Imperativ fleirtal
stiddi dikkå!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Kilde: Sigurd Brokke Id fra gammelt system: 3352