lèke

vere lekk, vere utett

Infinitiv
lèke
Presens eintal
lèke
Presens fleirtal
lèke
Preteritum eintal
lók
Preteritum fleirtal
lóke
Perfektum eintal
lèkji
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.11.2004)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (19.04.2017)
Id fra gammalt system:
3336
Intern kommentar:
BKR: De æ so vondt gange ne lekaresko å heio i haustløjæ. Fyst skone inkje helle ute vætunn so æ de lekaresko. Å leke, leke, lok, lekje, leke loke have lekje. Eg lyt grime skone me eg kann kje gange me lekaresko attå heii.