stemme

1. demme opp, lage demning i rennande vatn, stengje
2. stemme eit instrument

Kraftselskapí stemme opp heile vassdrag å fydde opp dalan mæ vatn.

Infinitiv
stemme
Presens eintal
stemmer
Presens fleirtal
stemme
Preteritum eintal
stemmde
Preteritum fleirtal
stemmde
Perfektum eintal
stemt
Imperativ eintal
stem!
Imperativ fleirtal
stemmi!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Kilde: Knut K. Homme Id fra gammelt system: 2718
Intern kommentar: JK 3.3.16. BKR: " de æ fokk som stemme, men de demmer opp av sjave se. t.d. snjor og årek"