sanke

samle i hop

Infinitiv
sanke
Presens eintal
sankar
Presens fleirtal
sanke
Preteritum eintal
sanka
Preteritum fleirtal
sanka
Perfektum eintal
sanka
Imperativ eintal
sank!
Imperativ fleirtal
sankji!
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (16.07.2007)
Id fra gammalt system:
2691
Intern kommentar:
Holen: Er ikkje dialekt. Slett!!!