bihytte

passe på, take vare på

Eg hèv' 'kji róm ti' bihytte alt. Kòsi sku mi bihytte detti?

Infinitiv
bihytte
Presens eintal
bihyttar
Presens fleirtal
bihytte
Preteritum eintal
bihytta
Preteritum fleirtal
bihytta
Perfektum eintal
bihytta
Imperativ eintal
bihytt!
Imperativ fleirtal
bihytti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Ord med utanlandsk opphav
Opphav

frå tysk

Innlese av
Ingebjørg Vegestog Homme (2015)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (29.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (06.11.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (06.11.2013)
Id fra gammalt system:
2145