fåast

Da måtte alli fåast, forellí våre imót.

Infinitiv
fåast
Presens fleirtal
fåast
Preteritum fleirtal
fingest
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Kilde: Bergit Kjetilsdotter Rike Id fra gammelt system: 15737