stavvé'kløyve

Infinitiv
stavvé'kløyve
Presens eintal
stavvé'kløyver
Presens fleirtal
stavvé'kløyve
Preteritum eintal
stavvé'kløyvde
Preteritum fleirtal
stavvé'kløyvde
Perfektum eintal
stavvé'kløyvt
Imperativ eintal
stavvé'kløyv!
Imperativ fleirtal
stavvé'kløyvi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Kilde: Bergit Kjetilsdotter Rike Id fra gammelt system: 15730