spréle

spreie, røyte

Nò hèv' eg spréla lórten så godt eg kan.

Infinitiv
spréle
Presens eintal
sprélar
Presens fleirtal
spréle
Preteritum eintal
spréla
Preteritum fleirtal
spréla
Perfektum eintal
spréla
Imperativ eintal
sprél!
Imperativ fleirtal
spréli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Kjelde (fritekst):
Knut K. Homme
Registrert av:
Jon Kjelleberg (14.03.2016)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (23.01.2019)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (23.01.2019)
Id fra gammalt system:
13840