skare

lage skarene i eit kjevle (dreie)

Infinitiv
skare
Presens eintal
skarar
Presens fleirtal
skare
Preteritum eintal
skara
Preteritum fleirtal
skara
Perfektum eintal
skara
Imperativ eintal
skar!
Imperativ fleirtal
skari!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (26.11.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
13479