augnefare

sjå nøye og granskande på noko

An lýt augnefare væl enn gåmål'e bíl'e disom an tenkjer ti' kaup' 'an.

Infinitiv
augnefare
Presens eintal
augnefèr'e
Presens fleirtal
augnefare
Preteritum eintal
augnefór
Preteritum fleirtal
augnefóre
Perfektum eintal
augnefare
Imperativ eintal
augnefar!
Imperativ fleirtal
augnefari!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Personlege eigenskapar
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa w_footnote_wordVerb_3

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (17.10.2015)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (18.05.2016)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (26.08.2016)
Id fra gammalt system:
13379
Dialekt døme (for lydfil)
Hylestadmål