stidde

1. kome heim med buskapen til kvelds og binde dei i båsen
2. kome nær dyr ein jaktar på utan å verte oppdaga
3. stemme eit instrument

1. Mi stidde allstǿtt klokka seks.
2. Mi stilte på reisdýrhópen, men da finge veiri av åkkå, å tóke út.
3. Tarjei stilte félâ sí lågt.

Infinitiv
stidde
Presens eintal
stidder
Presens fleirtal
stidde
Preteritum eintal
stilte
Preteritum fleirtal
stilte
Perfektum eintal
stilt
Imperativ eintal
stidd!
Imperativ fleirtal
stiddi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (17.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (13.02.2006)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (04.02.2015)
Id fra gammalt system:
1322
Intern kommentar:
Tyding 1 drøfta og godkjent av gruppa, feb 2015.