sípe

smågråte, sutre

Infinitiv
sípe
Presens eintal
sípar
Presens fleirtal
sípe
Preteritum eintal
sípa
Preteritum fleirtal
sípa
Perfektum eintal
sípa
Imperativ eintal
síp!
Imperativ fleirtal
sípi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Kropp og helse (menneske)
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Dreng Å. Tveiten / Gerd Mosdøl / G.B. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (18.09.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12294