kvesse stakkjen

gjere høystakken smal oppover (høystakk og lauvstakk)

An laut kvesse stakkjen så 'an sló av si vætâ.

Infinitiv
kvesse stakkjen
Presens eintal
kvesser stakkjen
Presens fleirtal
kvesse stakkjen
Preteritum eintal
kvesste stakkjen
Preteritum fleirtal
kvesste stakkjen
Perfektum eintal
kvesst stakkjen
Imperativ eintal
kvess stakkjen!
Imperativ fleirtal
kvessi stakkjen!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Arbeid
Innlese av
Ingebjørg Vegestog Homme (2014)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.06.2013)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (28.08.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (28.08.2013)
Id fra gammalt system:
11668
Intern kommentar:
Frå Knut Gjerden