rolse

tale mykje tøv

Infinitiv
rolse
Presens eintal
rolsar
Presens fleirtal
rolse
Preteritum eintal
rolsa
Preteritum fleirtal
rolsa
Perfektum eintal
rolsa
Imperativ eintal
rols!
Imperativ fleirtal
rolsi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (06.04.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10795
Ukjent ord, sikker kjelde