mée

måte saman; rite øvre kvarvet i ein bygning etter det som ligg under slik at ein kan felle dei greitt i hop

Infinitiv
mée
Presens eintal
méar
Presens fleirtal
mée
Preteritum eintal
méa
Preteritum fleirtal
méa
Perfektum eintal
méa
Imperativ eintal
mé!
Imperativ fleirtal
méí!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.10.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (08.10.2011)
Id fra gammalt system:
10384