Sommarferie

Talemålsgruppa i Valle Mållag har no sommarferie fram til 20. august. Me oppmodar likevel folk til å sende oss nye ord og anna som høver til internettsida. Skriv gjerne i gjesteboka.

481 nye ord er registrerte denne sesongen, frå august i fjor og fram til no.

Me vil særskilt takke Olav O. Holen, som bur i Kristiansand, for alle dei innhaldsrike ordlistene med ord frå Valle kommune som me har fått tilsendt gjennom mange år. 1537 ord frå desse listene er i dag å finne i ordlista.

Stor takk til Bjørgulv Holen for mest dagleg oppfylgjing av innsamlingsarbeidet og for redigering av om lag 700 nye lydfiler i tida fram mot sommarferien.

God sommar!


Frå venstre: Knut K. Homme, Olav T. Åkre, Ingebjørg Helle Nesheim, Ingebjørg Vegestog Homme, Gunhild Espetveit og Jon Kjelleberg (Foto: Sigurd Brokke).


Jon Kjelleberg les inn nye lydfiler (Foto: Sigurd Brokke).