Sommarferie

Talemålsgruppa tek no sommarferie fram til 18. august. Me oppmodar likevel folk til å sende oss nye ord og anna som høver til internettsida. Skriv gjerne i gjesteboka.

642 nye ord er registrerte i ordlista denne sesongen, frå august i fjor og fram til no. Me vil særskilt takke Olav O. Holen, Kristiansand, for alle dei innhaldsrike ordlistene me stadig får tilsendt. 740 ord og uttrykk har han sendt oss til registrering dei siste åra! Alle desse er no å finne i ordlista.

God sommar til dykk alle!