Forbetra lydfil-avspeling

Etter som tida har gått, har utstyr slik som smart-telefonar, nettbrett og liknande vorte svært vanleg som plattform for internett. Det har vist seg at lydfilene i vallemal.no ikkje har vore moglege å spele av på t.d. iPad, heller ikkje på nyare versjonar av nettlesarar. No er internettsidene lagde om slik at lydfiler verkar på dei aller fleste nettlesarar og plattformer. Unntaket er Opera, som ikkje taklar mp3-filer.

Lydfilene i søkjeresultat-lista verkar best dersom ein ikkje har søkt fram for mange ord. Avgrens søket eller gå inn i detaljbiletet (som vist nedanfor) for å spele av lydfila for best resultat.

Lydfilene under menyvalet 'Ymse' er no slik at ein kan starte, stoppe og spole fram/tilbake. Desse lydfilene verkar også på Opera.