"Bilete", nytt menyval

Eit nytt menyval som heiter bilete er lagt inn.

Me oppmodar samstundes brukarane av internettsida til å sende oss gode digitale bilete som passar til ord som ligg inne i ordlista. Hugs å få med eit fyrstikkhus eller liknande som målestokk dersom motivet er ein gjenstand. Me skriv namnet på fotografen under biletet når me legg det ut på internettsida. Dato og årstal for fotografiet er me også interesserte i.