Bilete frå romjolsmøtet i Oveinang grendehus 29.12.2017

Her er nokre glimt frå romjolsmøtet til Valle Mållag, i Oveinang grendehus 29.12.2017 (Foto: Sigurd Brokke)


Arbeidet med www.vallemal.no har halde på i 15 år. Internettsida inneheld no 12600 oppslagsord. Arbeidsgruppa hadde innslag under romjolsmøtet, og Olav T. Åkre, Knut K. Homme og Jon Kjelleberg fortel her om gamle joletradisjonar i Valle.


Leiar i Valle Mållag, Tarald Rike, og språkprofessor Martin Skjekkeland. Skjekkeland underheldt med kåseriet Dialektlandet Noreg, med sideblikk til Setesdal.


Gunhild Espetveit hadde laga tevling til romjolsmøtet. Temaet var gamle ord og uttrykk frå Valle.


Godt oppmøte i Oveinang grendehus. På biletet, frå venstre: Gyro Knutsdotter Homme, Bjug Åkre, Gunvor Edel Åkre og Olav T. Åkre.


Martin Skjekkeland hadde med seg boka si, Dialektlandet, og mange nytta høvet til å skaffe seg denne. Martin skriv her helsing til Vidar Toreid.