Åseral vil også starte ordinnsamling!

Kulturbyggjarane i Åseral var onsdag i denne veka på gjesting i Valle. I Åseral ynskjer ein å få til ei liknande ordinnsamling som Valle Mållag har halde på med i 19 år no. Me ynskjer åsdølane lykke til med eit viktig arbeid!

Rundt bordet, frå venstre: Tone Astrid Folkvord Flodquist (Åseral), Olav T. Åkre (Valle), Kjell Ljosland (Åseral), Knut K. Homme (Valle), Kari Røynlid (Åseral), Jon Kjelleberg (Valle), Tonje Kallhovd (Åseral), Gunhild Espetveit (Valle) og Arna Berg (Åseral). Foto: Sigurd Brokke (Valle).