Årsmøte i Valle Mållag 12. mars

Fredag 12. mars kl 19.30 på Valle Motell.

Vanlege årsmøtesaker.
Servering.

Velkomne!