19.10.2019: Seminar om dialektordbøker på Røros

Vallemål.no var invitert til å presentere nettsida på seminaret om dialektordbøker, på Røros, laurdag 19.10. Nettsida hausta mange lovord frå dei frammøtte. Vallemål.no var her ei motvekt til dei andre produksjonane, som alle var i bokform. Nynorsklaget skipa til seminaret.

På biletet frå venstre: Tor Erik Jenstad, språkforskar og leksikograf. I midten: Sigurd Brokke frå Vallemål.no. Til høgre: Arnold Dalen, språkforskar, med hovudvekt på dialektologi. Jenstad og Dalen har mellom anna laga Trønderordboka saman.

Tor Erik Jenstad, Sigurd Brokke og Arnold Dalen