Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på Å: 57 | Totalt: 6388 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check å
image

elv

Åne æ stór no. Eg laugar meg i ånæ.

check åband klykkjeband (til å stramme klyví)

Mæ åbandæ klykkjer an klyví så 'u vare passeleg klykt.

check åbandsekk'e

sekk på kløva under "åbandi" ('pi midjom)

Åbandsekkjen ligg'e stǿtt oppi trýgjâ, unde åbandæ, ell' klykkjebandæ.

check åbandspagg'e

sekk på kløva under "åbandi" ('pi midjom)

Åbandspaggjen la' da 'pi midjom, på trýgjen, fysst da sille 'å støyli.

close åbandsstein'e

stein som ein la i kløva når den eine kløva var lettare enn den andre (for å få balanse)

check åbar'e

elvekant (bruka berre i eintal)

Det nyttar alli å gjare i åbaræ, for flaumen brýt'e gjæri néd. Der æ mykji rèk å tròs i åbaræ.

check åbògerom

armslag

I desse rómæ æ det så trongt at 'er æ 'kji åbògeróm. Píetismen avgrensa åbògerómi ti' félespilæ.

check åbògeslag

1. slag mot olbogen (ved uhell)
2. "slag", sorg (når ein misser kona)

1. A åbògeslag æ allstǿtt kalleg vóndt.
2. "Haugstaddsútí æ som åbògeslagji" (ordtak).

check åbògji

alboge

Torgrím hève slite út trøyâ 'å båe åbògó.

check åbròt

bratt skråning ned mot elva

Der va' så hågt å bratt a åbròt at sauin kóme alli oppó.

check åbrunn'e

brunn der vassnivået fylgjer vassføringa i elva

Det æ trygt å vite at an hève åbrunn'e, då trýt'e alli vatni.

check åbrúskap

sjalusi (bruka berre i eintal)
Sjå også åbrú'e og ovundsjúkji.

Åbrúskap æ vóndt å tòle; det øyelegg'e a samlív.

check åbyrgsle

ansvar

Hèv' an kâvéra for mykji pæninge, kjenner an at åbyrgslâ æ tung.

check åbǿrsle

1. ansvar
2. avling (gras)

1. D'æ vóndt hav' åbǿrslâ fysst an inkji tikje an greier det.
2. Ånund fekk åbǿrslâ det åri.

check åfadd

overfall

I radió høyre mi trått om åfodd út'i verdinn.

check åfisk'e

fisk som lever i elv

Åfiskjen æ inkji reikna for líke mæt'e som heiefiskjen.

check åfút'e

oppsynsmann for tømmerflotarane i Otre.

Åfúten gjekk å spankulera framtemæ åne, tjurr'e å varm'e.

check ågong

1. strandkanten av ei elv; der vatnet møter land, gjerne også området mellom høgaste og lågaste vasstand; bruka berre i eintal
2. grunnvasspegelen

1. Der ligg'e nåkå timrestokka i ågongjinn.
2. 'An gróv an brunn'e néd i ågongjí, så vatni traut alli.

check ågrand'e

jordkanten mot elva

Etter flaumen låg det mykji rèk å tròs i ågrandæ. Góme sill' néd i a gróv da ha' bygt inn i ågranden.

check åhong

påheng, ugreie, ulempe, byrd

"Foddokkjí æ 'kji kå ti' åhong", sa Tór. Der va' slig åhong mæ vègfarandi fókk 'å dei gardæ.

check åkant'e

elvebreidd

Der va' mykji jarbèr i åkantæ.

check åkfadd

dyrka jordstykke, attlagd åker (gjerne noko hallande)

Åkfadd, jórdi å vodd'e lýt an seie at bitý mest'e det same.

check åkhǿne

marihøne

Åkhǿnâ krabba evst i langstetangjen å fauk ti'.

check åkjatjúgskjei

vevskei til å veve buksevadmål (18 trådar pr alen)

An sèt'e åkjatjúgskjeií inn i skjeistokkjen.

check åkr'e

åker

Der va' for blautt på åkró ti' at da kunna út'å mæ traktóró.

check åkrehéme

kornstubben etter skurden (stakk opp av den fyrste snøen)

Eg va' så ǿr'e ti' gange 'å skjí at eg gjekk i åkrehémunn i nåkå líti snjór'e.

check åkrepípe

fløyte laga av halmstrå

I skúræ gjåre mi åkkå åkrepípu å blése, men dei vaksne sa at mi måtte 'kji blåse på úveir.

check åkrerein

nedste kanten på ein brattlendt åker (der jorda ofte har sige nedover)

Åkrereina fortelje om eldgamle åkra.

check ålaup

anfall, sjukdomsri

'An fekk a kalleg ålaup.

close ålmúgji

folkemengde, folket i eit område, bygdefolket

check ålòge

ekstra tillegg (bonus)

I handelæ fekk eg tíe krónu i ålòge.

check ålvòre

alvor (meine noko for alvor)
Sjå også ålvòrâ.

Æ detta ålvòrâ dí?

check åm'e

alm

Åmeblóman kan an ète itt da æ nýe.

check ånd

and

Det va' så vídt eg gådde åndinn då 'u kåm symjandi mæ ungó attí si.

check Ånedalen

Arendal (eldre form)

Då mi våre i Ånedalæ seiste gongjí, låge mi der a nótt.

check Åni

Åni (eldre form av td Arne)

Eg hèv' 'kji sétt ti' dei Ånâ på lengji. Den Ånen, den Ånen, han finn'e på mangt! Gúten varte døypt'e Åni ette gófa sí.

check åpåli / apli
image

epletre

Den gamlasti åpålen bèr'e líti no. Det ligg'e fullt av sǿtepli unde apló.

check år

oretre

Æran vakse fórt, men det vare fillen vé'e. Årí vi' have gód jórd.

check år

åre til å ro med

Eg braut av den eine årí då eg ródde i dei fæle vindæ.

check årakkji

mann frå Åraksbø

Årakkan rita sikkå út på mange måta førr' i tíinn.

check åraskaut

bunadskaut; bunde med to knutar oppå

D'æ vént å gange mæ åraskaut.

check årehedde

steinhelle framfor åren i stova

Det kan sprette neista frå ellæ, så a nòkå ví' årehedde lýt an have.

check årèk

avfall som ligg innpå land etter at det har vore flaum (td gras, bar, kvist)
Sjå også rèke.

Ette flaumæ låg årèkji langt innå land.

check årelóm'e

handtak på ei år

Årelóman våre så slitne av veiræ at eg sette flísa i fingan.

check åresmørje

smørje laga av orebork (bruka ved brannsår)

Bóa hèv' brent seg, finn nåkå åresmørje ti' smørje på!

check åretré

det bøygde treet som held oppe overdelen av peisen eller åren i hjørnet

Åretrétti æ røykròkji.

check årevette

underjordisk ånd som held til i åren

Nòkå av saupæ å ǿlæ laut årevettâ have.

check åri

åre, eldstad mura av stein midt på golvet eller i hjørnet av romet

Gýró gjekk nårat årâ å sette seg.

check ås'e
image

1. takås
2. kjerreaksel

1. Raptan liggje på åsó.
2. An lýt smørje åsan i hjúló mæ feitt, stundom.

check åsålbèr

asalbær

Åsålbèrí æ helst'e góe å ète.

check åsåli

asaltre

Førr'e ha' da jamt an åsåli i túnæ ell' innmæ húsí. Åsålan kunna gjève nomn ti' an teig'e, så det varte Åsålhagjen, Åsålåkren, Åsålteigjen ell' anna.

check åt

1. ting som tærer på snøen, t.d. jord, sand og kalk
2. Bruka i uttrykket åt i håræ

Mi kaste åti útiv' snjóren, så det var' førr'e snjóberrt.

check åtehòl

Lite område der isen på eit vatn er tunn og veik pga. varme straumar undanfrå

"Di mòge passe dikkå for åtehòl út'å tjynninn!"

close åtesnjór'e

nysnø som gjer at gammal snø smeltar fortare (om våren)
Sjå også åt.

check åvelle

elendig tilstand for person, t.d. økonomisk; bruka berre i eintal

'An heldt seg lengji i åvellunn, 'an drakk, å stellte seg filli.

check åvelte

liggjande kroppsstilling hjå dyr, som gjer at det ikkje kjem seg opp med eiga hjelp; bruka berre i eintal
Sjå også vulten.

Sauen ha' vorte liggjandi i åveltunn, å daua.

check åvòke

vakenatt (å ikkje få sove)
Sjå også andvòke.

I nótt låg eg i åvòkunn.