Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på P: 31 | Totalt: 2239 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check paggelège

tykk og kraftig; gjeld personar

A paggelegt kvendi treng'e stóre klæi.

check paggjen

tjukkfallen

Gònil va' lítí å paggjí.
check passig'e

sparsam med td pengar
Sjå også jinídig'e gjèrug'e og nadige.

An kan vère fatikk'e om an æ passig'e.

close perkass'e

vere frisk

check pidden

snappsinna, "stutt lunte", intolerant

Tårål hèv' allstǿtt vòr' pidden.

check pikksinna

snarsinna

Pål va' så pikksinna at ungan tór' alli inn'å 'an.

close piksen

1. person som har lett for å gjere puss / fantestrek mot andre
2. hesten kan vere piksen
Sjå også pikse og piksutt'e.

check piksutt'e

1. person som ha lett for å gjere puss / fantestrek mot andre
2. hest som ikkje alltid er til å stole på (gjer uventa ting)
Sjå også pikse og piksen.

1. Gunvor kan vère piksutt stundom, 'u kjæm'e på nåkå lapprí ell' fant.
2. Denné hesten æ alli piksutt'e.

close pirren

ilter, lett å terge

check pisen

strevsamt, einsformig

Det kan vèr' pisi å bake.

check pissetrengd'e

bruka om person som kjenner at han / ho må late vatnet
Sjå også migtung'e.

Det kan vèr' úhǿgt vère pissetrengd'e fysst an æ i enn stór'e fókkehóp'e.

close pisslunka

lunka; bruka om kaffi og anna drikkande

check pjuskeleg (H)

dårleg tilstand hjå personar og dyr
Sjå også pjuskelèg'e (V) og pjuskjen.

Det va' syndlegt så pjuskeleg som den katten ha' vorti.

check pjuskelèg'e (V)

dårleg tilstand
Sjå også pjuskeleg (H) og pjuskjen.

Eg va' síle våt'e å såg nóg pjuskelèg'e út.

check pjuskjen

1. sjuk, ser klein ut
Sjå også pjuskeleg (H) og pjuskelèg'e (V).
2. om kattar som har slegest

1. 'U æ pjuskjí, 'u hèv' fengje lungebitendelsi.
2. Pusi kåm atte pjuskjen å riven.

close pjåtren

person som pratar mykje med lite innhald (pjatt)
Sjå også pjåtre.

check plent'e

skikkeleg, sedug

"D'æ úvandt å vèr' plent'e", sa Bjúg, han va' allstǿtt så sipelèg'e.

close pludreleg (H)

utydeleg tale (med mest lukka munn)

check plæven

strevsam

Det æ plævi i slåttæ.

check plǿseleg (H)

0ppblåsen i andletet eller raud i andletet. Ein tunn person kan og vere "pløseleg" når han har sprunge fælt.

'U ha' vorte tykk å feit, å plǿseleg i andlitæ.

check plǿselèg'e (V)

oppblåsen i andletet eller raud i andletet; helst bruka om eldre folk som ser sjuklege ut (ein tunn person kan også vere pløseleg når han t.d. har sprunge fælt)

'U ha' vorte tykk å feit, å plǿselèg i andlitæ.

check plǿsen

1. rund og triveleg (eldre tyding)
2. pløsete i andletet

1. Gunnår æ plǿsen å i godt hald.
2. Æ an plǿsen så æ an for feit'e. Lidvår va' heit'e å plǿsen å pústa tungt.

close poddelèg'e (V)

vrong, gretten

check pòkjen

påståeleg, vrang, einvis
Sjå også pòk'e og pòke seg.

Lisle - Gunne va' så pòkjí då da sille ti', 'u ville alli fýe.

check pòsen

hoven, opptrutna

Tóre sér inkji frísk út, 'u æ så pòsí. Såvi æ så pòsen kring augó.

close posérleg (H)

snodig, forunderleg

check posérlèg'e (V)

pussig; ofte bruka om personar

Eivind va' helst'e posérlèg'e i dei gamle klæó si.

check prjålen

fint kledd, iaugefallande kledd (positivt meint)

Det va' prjåli mæ sò mykji lýsandi saum'e å sylv.

close punsa

pynta (om sko; td naglar, saum, farga skinnkant)

close purren

sur / tverr / egen
Sjå også purri.

close pústefudd'e

andpusten