kræme

gripe

Infinitiv
kræme
Presens eintal
kræmar
Presens fleirtal
kræme
Preteritum eintal
kræma
Preteritum fleirtal
kræma
Perfektum eintal
kræma
Imperativ eintal
kræm!
Imperativ fleirtal
kræmi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (14.10.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9517