linnke

gjere tunnare; t.d. graut

Infinitiv
linnke
Presens eintal
linnkar
Presens fleirtal
linnke
Preteritum eintal
linnka
Preteritum fleirtal
linnka
Perfektum eintal
linnka
Imperativ eintal
linnk!
Imperativ fleirtal
linnkji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (27.03.2008)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
7791