have rådag'e med

ha styring mæ
Sjå også rådag'e.

Uttrykk
have rådag'e med
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (11.08.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (27.08.2007)
Id fra gammalt system:
7056
Intern kommentar:
Holen: Olav O. Holen har ordet "å have råddag(j)en - å vere den som avgjer". Eg tykkjer kanskje dette også burde med i forklåringa. NB! Eg ser at det er han som står som kjelde i utgangspunktet. Det vil seie at han har meldt dette ordet to gonger, med ulik forklåring!