peise på

arbeide hardt; for å røkkje det ein skal, gå eller springe fort

Uttrykk
peise på
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Leik og fritid , Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (17.07.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.11.2012)
Id fra gammalt system:
6757