sjarvlen

å vere ustø, helst noko klein
Sjå også sjarvle.

Hankjønn
sjarvlen
Hokjønn
sjarvlí
Inkjekjønn
sjarvli
Fleirtal
sjarvlne
Komparativ
sjarvlnare
Superlativ
sjarvlnaste
Bunden
 
Hankjønn
sjarvlni
Ho/inkjekjønn / feirtal
sjarvlne
Komparativ hankjønn
sjarvlnari
Superlativ hankjønn
sjarvlnasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (02.05.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (02.05.2007)
Id fra gammalt system:
6571