elde

bruka i uttrykket elde ut

Infinitiv
elde
Presens eintal
elder
Presens fleirtal
elde
Preteritum eintal
eldte
Preteritum fleirtal
eldte
Perfektum eintal
eldt
Imperativ eintal
elde!
Imperativ fleirtal
eldi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (28.02.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (28.02.2007)
Id fra gammalt system:
6458