feie

bruka i uttrykket feie ti'.

Infinitiv
feie
Presens eintal
feiar
Presens fleirtal
feie
Preteritum eintal
feia
Preteritum fleirtal
feia
Perfektum eintal
feia
Imperativ eintal
fei!
Imperativ fleirtal
feii!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.09.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5396