drèpe seg

1. gjere sjølvmord
Sjå også gjère av med si / sikkå.
2. verte drepen (ikkje med vilje)
Sjå også drèpe.

Infinitiv
drèpe seg
Presens eintal
drèp'e seg
Presens fleirtal
drèpe sikkå
Preteritum eintal
drap seg
Preteritum fleirtal
dråpe sikkå
Perfektum eintal
drèpe seg
Perfektum fleirtal
drèpe sikkå
Imperativ eintal
drèp deg!
Imperativ fleirtal
drèpi dikkå!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.09.2005)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (25.11.2013)
Id fra gammalt system:
5227