hauge

1. leggje / grave i haug
2. bruka i uttrykket hauge opp

Infinitiv
hauge
Presens eintal
haugar
Presens fleirtal
hauge
Preteritum eintal
hauga
Preteritum fleirtal
hauga
Perfektum eintal
hauga
Imperativ eintal
haug!
Imperativ fleirtal
haugji!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (04.03.2005)
Id fra gammalt system:
4761
Intern kommentar:
Svein: hauge opp eige uttrykk??