brykkje

dele opp kjøt i mindre delar
Sjå også lute.

Infinitiv
brykkje
Presens eintal
brykkjer
Presens fleirtal
brykkje
Preteritum eintal
brykte
Preteritum fleirtal
brykte
Perfektum eintal
brykt
Imperativ eintal
brykk!
Imperativ fleirtal
brykkji!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (06.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4266